کمسیون ملی ایران- یوسنکو

هفته ترویج علم به‌مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه از 16تا 20 آبان ماه برگزار می شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

هفته ترویج علم به‌مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه از 16تا 20 آبان ماه برگزار می شود

۲۰ آبان(۱۰ نوامبر) روز جهانی علم است. شعار روز جهانی علم ، امسال “قدردانی از مراکز علمی و موزه های علمی” تعیین شده است.

بر این اساس کمیسیون ملی یونسکو-ایران درصدد برآمده است تا با همکاری موزه علم و فناوری، انجمن ترویج علم و سایر نهاد های علمی ، مراسمی را به این منظور برگزار نماید.tarvijelm95

image_printچاپ
Web Analytics