مراسم معارفه دکتر شکرخواه در کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

مراسم معارفه دکتر یونس شکرخواه از اساتید حوزه ارتباطات به عنوان مشاور عالی و مدیر گروه ارتباطات و رسانه کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو-ایران، مراسم معارفه یونس شکرخواه به عنوان مشاور عالی و مدیر گروه ارتباطات و رسانه کمیسیون ملی یونسکو- ایران با حضور حجت الله ایوبی دبیرکل، امیر روشن بخش معاون ارتباطات و مشارکت ها، جواد صباغ معاون اجرایی، آرش امینی مدیرکل امور بین الملل و حوزه ریاست کمیسیون ملی یونسکو- ایران و جمعی از کارکنان کمیسیون در محل این کمیسیون برگزار شد.

حجت الله ایوبی با ابراز خرسندی از موافقت دکتر شکرخواه برای پذیرش مسوولیت در کمیسیون ملی یونسکو اظهار امیدواری کرد با حضور این استاد ارتباطات، اتفاقات موثری در گروه ارتباطات و رسانه کمیسیون رخ دهد.

همچنین دکتر شکر خواه ابراز امیدواری کرد که با همراهی و کار تیمی حاضران در کمیسیون ملی یونسکو-ایران، اتفاقات موثری را در حوزه گروه ارتباطات و رسانه شاهد باشیم.

در ادامه این مراسم حکم دکتر شکرخواه از سوی دبیرکمیسیون ملی یونسکو- ایران به این استاد ارتباطات اهدا شد.

در بخشی از حکم حجت الله ایوبی خطاب به دکتر شکرخواه آمده است:  بی گمان استفاده از دانش و تجربه آن استاد فرهیخته و ارجمند سرآغاز عصر نوینی در ارتقاء سطح فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو-ایران خواهد بود.

جایگاه ایران در سازمان یونسکو، کمیته های ملی و مراکز متعدد وابسته به کمیسیون ملی یونسکو-ایران فرصت بسیار مغتنمی برای ارتقاء سطح دانش و انتقال تجربیات مفید در عرصه ارتباطات و رسانه می باشد.

یقین دارم با وجود جنابعالی، شخصیت های برجسته این عرصه و نخبگان و فرهیختگان کشور ظرفیت های جدیدی را برای کمیسیون ملی یونسکو-ایران ایجاد خواهند کرد.

مطلب قبلی

مطلب بعدی

مراسم معارفه دکتر شکرخواه در کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد