1. صفحه اصلی
  2. گواهی قدمت

Category: گواهی قدمت

درباره گواهی قدمت و ثبت در خاطرات جمعی

کمیسیون ملی یونسکو در جهت تحقق اهداف خود، حفظ ارزشهای…

درباره دبیرخانه ثبت قدمت

دبیرخانه ثبت قدمت با هدف ساماندهی، شناسایی و جذب داوطلبان…

حوزه های تحت پوشش

– صنایع دستی – صنایع غذایی – حوزه سلامت و…

ارزیابی مستمر

از آنجاکه، همواره حسن شهرت یکی از اصلی ترین الزامات…

مراحل اخذ گواهی ثبت قدمت

– تکمیل فرم درخواست ثبت گواهی قدمت ( از طریق…