کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها گزارش ها - صفحه 2 از 5 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش برگزاری کنگره سه روزه بین المللی شبکه جهانی آموزش و پژوهش یوسرن (USERN) در تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون ملی یونسکو-ایران

نخستین همایش شبکه جهانی آموزش و پژوهش ‘USERN’ از تاریخ 18 تا 20 آبان 1395 با حضور جمعی از دانشمندان

Read more

گزارش نهایی بزرگداشت روز بین المللی دسترسی جهانی به اطلاعات 11 مهر ماه 1395 تهران، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها

به دنبال تعیین روز 28 سپتامبر (7 مهرماه) به عنوان روز بین‌المللی دسترسی همگانی به اطلاعات توسط کنفرانس عمومی یونسکو

Read more

پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال در تاریخ 18 مردادماه 1395 در تهران برگزار شد

پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، با مشارکت کمیسیون ملی

Read more
Web Analytics