1. صفحه اصلی
  2. گروه ارتباطات یونسکو

Category: گروه ارتباطات یونسکو

برنامه های یونسکو در بخش ارتباطات

برنامه بین‌المللی توسعه ارتباطات برنامه اطلاعات برای همه برنامه حافظه…

اسناد گروه ارتباطات

  راهبرد میان‌مدت یونسکو در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ در…

کمیته‌های ملی حوزه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو

کمیته ملی حافظه جهانی کمیته ملی حافظه جهانی کمیسیون ملی…

استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICT)در آموزش

  در بسیاری از کشورها استفاده از فناوری‌های جدید در…

گسترش و توسعه محتوای متنوع فرهنگی در فضای رایانه‌ای

فضای رایانه‌ای برای تولید، تبادل و بیان ارزش‌ها و هویت‌های…

حفاظت میراث مستند

میراث مستند و مکتوب جهانی، به علل متعدد در معرض…

افزایش دسترسی عمومی به دانش و اطلاعات

فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، شرایط دسترسی به اطلاعات و…

بررسی ابعاد اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اطلاعاتی

یونسکو به عنوان نهادی برای بحث و تبادل نظر در…

معرفی

رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، ابزاری اصلی برای تأمین…

آثار ثبت‌شده ایران در فهرست منطقه‌ای آسیا -اقیانوسیه برنامه حافظه جهانی یونسکو

۱-عرفات العاشقین و عرصات العارفین ۲-وندیداد ۳- فیلم مستند جان…