1. صفحه اصلی
  2. کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی

Category: کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی

اتفاقی که کرونا رقم زد: حالا بر سر نخواستن المپیک دعواست!

اتفاقی که کرونا رقم زد: حالا بر سر نخواستن المپیک…

همایش ورزش برای همه، ترویج مشارکت توان یابان، برگزار می شود

همایش ورزش برای همه، ترویج مشارکت توان یابان، برگزار می…

برگزاری پنجاه و سومین جلسه از کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی کمیسیون ملی یونسکو- ایران

      برگزاری پنجاه و سومین جلسه از کمیته ملی ورزش…

ایوبی: تحول نظام آموزشی به معنای بازگشت به آموزه های اسلامی ایرانی است

ایوبی: تحول نظام آموزشی به معنای بازگشت به آموزه های…

بزرگداشت روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه، برگزار می شود

بزرگداشت روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه، برگزار می…

فراخوان جایزه یونسکو/کالینگا در زمینه عمومی‌سازی علم– ۲۰۱۹

         فراخوان جایزه یونسکو/کالینگا در زمینه عمومی‌سازی علم– ۲۰۱۹…

سومین جلسه از دور جدید کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی، برگزار شد

سومین جلسه از دور جدید کمیته ملی ورزش و تربیت…

اولین جلسه از دور جدید کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی، برگزار شد

اولین جلسه از دور جدید کمیته ملی ورزش و تربیت…

ششمین جلسه از دوره جدید کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی برگزار شد

ششمین جلسه از دوره جدید کمیته ملی ورزش و تربیت…