1. صفحه اصلی
  2. کمیته ملی مدیریت دگرگونی

Category: کمیته ملی مدیریت دگرگونی

برنامه‌های کمیته ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST) در سال ۹۸ تبیین شد

برنامه‌های کمیته ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST) در سال ۹۸…

دومین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی و تاب آوری اجتماعی برگزار شد

دومین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی و تاب آوری اجتماعی…

کارگاه تغییر اقلیم و زمامداری اقیانوس ها برگزار می شود

کارگاه تغییر اقلیم و زمامداری اقیانوس ها برگزار می شود…