1. صفحه اصلی
  2. کمیته ملی علوم پایه

Category: کمیته ملی علوم پایه

سومین نشست از اولین دور کمیته ملی علوم پایه، برگزار شد

سومین نشست از اولین دور کمیته ملی علوم پایه، برگزار…

دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو – ایران، برگزار شد

     دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه…

دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو – ایران، برگزار شد

دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه کمیسیون…

برگزاری اولین نشست تأسیس کمیتۀ ملّی علوم پایۀ کمیسیون ملّی یونسکو – ایران

برگزاری اولین نشست تأسیس کمیتۀ ملّی علوم پایۀ کمیسیون ملّی…