1. صفحه اصلی
  2. کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک ها

Category: کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک ها

اعطای معتبرترین نشان علمی اروپا به عضو کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعطای معتبرترین نشان علمی اروپا به عضو کمیته ملی علوم…

آخرین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو- ایران در سال ٩۶، تشکیل شد

آخرین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی…

“کارگاه آموزشی- تخصصی ارزیابی زلزله‌های اخیر و وضعیت تاب‌آوری و ریسک زلزله در ایران” برگزار می‌شود

“کارگاه آموزشی- تخصصی ارزیابی زلزله‌های اخیر و وضعیت تاب‌آوری و…

یازدهمین جلسه‌ کمیته‌ ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران، برگزار شد

یازدهمین جلسه‌ کمیته‌ ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی…

دهمین جلسه از سیزدهمین دور کمیتۀ ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو – ایران برگزار شد

دهمین جلسه از سیزدهمین دور کمیتۀ ملی علوم زمین و…

هشتمین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران برگزار شد

هشتمین جلسه کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی…

هفتمین جلسه از دور سیزدهم کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک کمیسیون ملی یونسکو– ایران، برگزار شد

هفتمین جلسه از دور سیزدهم کمیته ملی علوم زمین و…

همزمان با روز ملّی خلیج فارس، ژئوپارک قشم جهانی شد

همزمان با روز ملّی خلیج فارس، ژئوپارک قشم جهانی شد…

ششمین نشست کمیتۀ ملّی علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملّی یونسکو – ایران ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵

ششمین نشست کمیتۀ ملّی علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملّی…