1. صفحه اصلی
  2. کمیته ملی انسان و کره مسکون

Category: کمیته ملی انسان و کره مسکون

سومین نشست از چهاردهمین دوره کمیته ملی انسان و کره مسکون برگزار شد

سومین نشست از چهاردهمین دوره کمیته ملی انسان و کره…

اولین جلسه‌ از دور چهاردهم کمیته‌ ملی انسان و کره‌‌مسکون، برگزار شد

اولین جلسه‌ از دور چهاردهم کمیته‌ ملی انسان و کره‌‌مسکون،…

آخرین جلسه سیزدهمین دور کمیته ملی انسان و کره مسکون، برگزار شد

آخرین جلسه سیزدهمین دور کمیته ملی انسان و کره مسکون،…

ملاقات دبیر کمیته ملی انسان و کره مسکون با رئیس این کمیته در کمیسیون ملی یونسکو- ایران

ملاقات دبیر کمیته ملی انسان و کره مسکون با رئیس…

هفتمین نشست کمیتۀ ملّی انسان و کرۀ مسکون کمیسیون ملّی یونسکو – ایران

هفتمین نشست کمیتۀ ملّی انسان و کرۀ مسکون کمیسیون ملّی…

اولین جلسه از سیزدهمین دوره کمیته ملی انسان و کره‌مسکون ۳۱/۱/۹۵ برگزار شد

اولین جلسه از سیزدهمین دوره کمیته ملی انسان و کره‌مسکون…