1. صفحه اصلی
  2. کمیته ملی اقیانوس شناسی

Category: کمیته ملی اقیانوس شناسی

پنجمین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس‌شناسی برگزار شد

پنجمین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس‌شناسی برگزار شد…

چهارمین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

چهارمین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار…

دومین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

دومین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار…

آغاز به کار پورتال سواد اقیانوسی یونسکو

       آغاز به کار پورتال سواد اقیانوسی یونسکو  ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ پورتال…

اولین نشست دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

اولین نشست دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد…

هشتمین جلسه از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

هشتمین جلسه از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار…

هفتمین نشست از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی ۹۵/۲/۲۷ برگزار شد

– هفتمین نشست از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی…