تست اخبار گروه ها

پیام خانم ایرینا بوکووا، مدیر کل یونسکو به مناسبت روز…