دومین مدرسه تابستانی بین المللی طب ایرانی در تهران و شیراز برگزار می شود

دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دفتر مطالعات…

نشست “گونه شناسی رسانه‌های مجازی و ایدئولوژی‌های حاکم بر این بستر” برگزار می‌شود

کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی با همکاری دانشگاه…

اولین مسابقه استارت آپ گردشگری گاسترونومی دانشگاه تهران، برگزار شد

اولین مسابقه استارت آپ گردشگری گاسترونومی دانشگاه تهران از ۱۱…

جلسه بررسی راهکارهای همکاری مشترک درباره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی، برگزار شد

گزارش جلسه بررسی راهکارهای همکاری مشترک با حضور نمایندگان سازمان…

برنامه دانشگاه‌های همزاد/کرسی‌های یونسکو

برنامه دانشگاه‌های همزاد در سال ۱۹۹۲، پس از تصویب قطعنامه‌ای…