1. صفحه اصلی
  2. چارچوب در اسناد گروه اموزش

Category: چارچوب در اسناد گروه اموزش

چارچوب عمل" بلم"(Belém)

سند چارچوب عمل” بلم”(Belém)استفاده از قدرت و ظرفیت آموزش و یادگیری…

آموزش در راهبرد میان مدت

راهبرد میان‌مدت ۲۰۲۱-۲۰۱۴ یونسکو در زمینه آموزش هدف راهبردی ۱:…