1. صفحه اصلی
  2. همایش ها

Category: همایش ها

بزرگداشت روز ملی آب

بزرگداشت روز ملی آب برگزار شد: بزرگداشت روز ملی آب…

همایش ملی زنان و مدیریت در نظام آموزشی عالی در۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ برگزار شد

همایش ملی زنان و مدیریت در نظام آموزشی عالی در۵…

بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران

بیست و یکمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران…

کارگاه آموزشی ساخت رادیو به مناسبت گرامیداشت روز جهانی رادیو

شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ کارگاه آموزشی ساخت رادیو به مناسبت…

برگزاری همایش ملی زن و مدیریت در نظام آموزش عالی

برگزاری همایش ملی زن و مدیریت در نظام آموزش عالی…

تست همایش