1. صفحه اصلی
  2. اخبار گروه ارتباطات

Category: میراث دیداری شنیداری

اولین جلسه کمیته ملی میراث دیداری و شنیداری کمیسیون ملی یونسکو-ایران، برگزار شد

اولین جلسه کمیته ملی میراث دیداری و شنیداری کمیسیون ملی…

اهمیت میراث دیداری ـ شنیداری و ضرورت شناسایی و حفاظت از آن در ایران

امروزه در اهمیت میراث دیداری ـ شنیداری کوچکترین تردیدی نیست،…

روز جهانی میراث دیداری ـ شنیداری، ۲۷ اکتبر

مجموعه‌های دیداری‌-‌ شنیداری مانند فیلم، رادیو و سایر منابع صوتی-‌تصویری…