1. صفحه اصلی
  2. اخبار گروه علوم

دسته: مراکز منطقه‌ای مقوله دوم

موافقتنامه تاسیس “مرکز منطقه‌ای آموزشی و تحقیقاتی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز ‏آسیا” امضا شد

موافقتنامه تاسیس “مرکز منطقه‌ای آموزشی و تحقیقاتی مدیریت خطرپذیری و…

مرکز منطقه ای توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد

مرکز منطقه ای توسعه پارک های علم و فناوری و…

مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی

مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی یک مرکز…

مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری

مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری یکی از ۲۶ مرکز گروه…

مرکز منطقه‌ای آموزش و پژوهش اقیانوس‌شناسی غرب آسیا

معرفی مرکز منطقه ای آموزشی پژوهشی اقیانوس شناسی غرب آسیا…