1. صفحه اصلی
  2. مجله پیام یونسکو(الکترونیکی)

Category: مجله پیام یونسکو(الکترونیکی)

شماره ۱۰: آب برای مردم، آب برای زندگی

دریافت مجله شماره ۱۰

شماره ۹: سوادآموزی برای تحول

دریافت مجله شماره ۹  

شماره ۸ :تجارت برده، یک سفر پرماجرای فرهنگی

دریافت مجله شماره ۸

شماره ۷: آموزش، واکسنی برای ایدز

دریافت مجله شماره ۷

شماره ۶: آینده چگونه خواهد بود

دریافت مجله شماره ۶

شماره ۵ :جزیره‌های کوچک،مشکلات بزرگ

دریافت مجله شماره ۵

شماره ۴: شصتمین سال یونسکو

دریافت مجله شماره ۴

شماره ۳: رسانه‌ها اهمیت دارند

دریافت مجله شماره ۳ 

شماره ۲: آینده‌نگری برای کره زمین

دریافت مجله شماره ۲

شماره ۱: اهمیت زبان‌ها

دریافت مجله شماره ۱