1. صفحه اصلی
  2. فهرست گروه آموزش

Category: فهرست گروه آموزش

آموزش شهروندی جهانی

درحالی که جهان روز به روز در حال از هم…

آموزش عالی

تأکید بر نقش آموزش عالی در جوامع دانش‌مدار معاصر به…

آموزش همگانی

گسترش برخورداری همه مردم از حق آموزش، همان طور که…

توانمندسازی کادر آموزشی

غنی­کردن ظرفیت‌های نهادی و انسانی یکی از اولویت‌های کمیسیون ملی…

آموزش فنی و حرفه‌ای

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، انجام‌دادن فعالیت‌هایی است که می‌تواند فرد…

یادگیری مادام‌العمر

یادگیری مادام‌العمر که با عنوان‌های دیگری مانند یادگیری مستمر، یادگیری…

آموزش کیفی، برابری و توسعه پایدار

آموزش کیفی، برابری و توسعه پایدار؛ بینشی کل‌گرایانه از طریق…

خلاصه گزارش پایش جهانی آموزش برای همه

مشاهده سند فارسی(pdf) مشاهده سندانگلیسی (pdf)