معرفی کمیته ملی علوم ‌زمین و ژئوپارک

هدف از تشکیل کمیته ملی علوم ‌زمین و ژئوپارک، گسترش…