آثار ثبت شده در فهرست ملی، منطقه‌ای و جهانی حافظه جهانی

ردیف نام اثر دوره / پدیدآور پیشنهاددهنده/ محل نگهداری ثبت…

معرفی

رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، ابزاری اصلی برای تأمین…

بررسی ابعاد اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اطلاعاتی

یونسکو به عنوان نهادی برای بحث و تبادل نظر در…

افزایش دسترسی عمومی به دانش و اطلاعات

فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، شرایط دسترسی به اطلاعات و…

حفاظت میراث مستند

میراث مستند و مکتوب جهانی، به علل متعدد در معرض…

گسترش و توسعه محتوای متنوع فرهنگی در فضای رایانه‌ای

فضای رایانه‌ای برای تولید، تبادل و بیان ارزش‌ها و هویت‌های…

استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICT)در آموزش

در بسیاری از کشورها استفاده از فناوری‌های جدید در امر…

کمیته‌های ملی حوزه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو

کمیته ملی حافظه جهانی کمیته ملی حافظه جهانی کمیسیون ملی…

اسناد گروه ارتباطات

راهبرد میان‌مدت یونسکو در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ در بخش…