انتخاب کرمانشاه به عنوان شهر خلاق فرصتی برای معرفی فرهنگ ایرانی اسلامی

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران با اشاره به انتخاب کرمانشاه به…

ایوبی: معرفی شهرهای خلاق فرصتی برای بازشناسی نسبی ایران است

  حجت‌الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران در جلسه…