1. صفحه اصلی
  2. اخبار زیرگروه کمیته گروه فرهنگ : کمیته میراث فرهنگی

Category: اخبار زیرگروه کمیته گروه فرهنگ : کمیته میراث فرهنگی

اطلاع رسانی در خصوص کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی

به استحضار علاقمندان به میراث فرهنگی و طبیعی ایران زمین…

دومین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی

جلسه دوم کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی در تاریخ…

آغاز دوره دوم کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو – ایران

نخستین جلسه از دوره دوم کمیته ملی میراث فرهنگی و…

چهارمین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد

چهارمین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی…

سومین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد

سومین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی…

دومین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

دومین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی…

کمیتۀ ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملّی یونسکو – ایران راه اندازی شد

با عنایت به اهمیت روزافزون فرهنگ و مواریث ملموس و…