1. صفحه اصلی
  2. اخبارصفحه اصلی

دسته: تفاهم‌نامه ها

همکاری کمیسیون ملی یونسکو ایران و شهرداری کرج در امور فرهنگی

تفاهم نامه همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران و شهرداری کرج…

امضای تفاهم‌نامه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی با کمیسیون ملی یونسکو- ایران

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و کمیسیون ملی یونسکو- ایران…