آخرین سند اخلاق زیستی یونسکو

برای دریافت سند کلیک کنید

سند استراتژی most یونسکو

برای دریافت سند کلیک کنید

Basic Texts

برای مشاهده سند کلیک نمایید

گزارش جهانی پایش آموزش برای همه-۲۰۱۵

دریافت سند انگلیسی EFA Global Monitoring Report 2015

گزارش کمیسیون‌های ملی‌ یونسکو ۲۰۱۵

گزارش انگلیسی کمیسیون‌‌های ملی‌ یونسکو ۲۰۱۵ (صفحه ۷۹ مربوط به ایران می‌باشد)…

– سند انگلیسی استراتژی یونسکو در مورد مراکز مقوله دوم

دریافت سند انگلیسی استراتژی یونسکو در مورد مراکز مقوله دوم

– راهبرد میان‌مدت یونسکو در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ در بخش ارتباطات و اطلاعات

هدف راهبردی: ارتقاء آزادی بیان، توسعه رسانه‌ها و گسترش دسترسی…

– استراتژی یکپارچه و جامع در باره مؤسسات و مراکز مقوله دوم حوزه فرهنگ

دریافت سند انگلیسی استراتژی یکپارچه و جامع در باره مؤسسات و…

– راهبرد میان مدت ۲۰۲۱-۲۰۱۴ یونسکو

سند انگلیسی راهبرد میان مدت ۲۰۲۱-۲۰۱۴ یونسکو سند فارسی راهبرد میان…