1. صفحه اصلی
  2. انتشارات برگزیده وب یونسکو

Category: انتشارات برگزیده وب یونسکو

– نیمه اول دی ماه ۹۶

International (UN) Decade of Ocean Science for Sustainable Development: towards…

– نیمه دوم آذر ۹۶

Guidelines on Sustainability Science in Research and Education http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002606/260600e.pdf Measuring…

– نیمه اول آذرماه ۹۶

    Operationalizing Sustainable Development Goal 4. A review of…

– نیمه دوم آبان ۹۶

  Message from the Director-General of UNESCO on the occasion…

– نیمه اول آبان ۹۶

 World Network of Biosphere Reserves 2017-2018 http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002596/259695m.pdf Education for sustainable…

– نیمه دوم مهر ۹۶

  Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on…

– نیمه اول مهر ۹۶

  Joint Message on the occasion of World Teachers’ Day…

-نیمه دوم شهریور ۹۶

Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the…

– نیمه اول شهریور ۹۶

Winners of the 2017 UNESCO international literacy prizes: literacy in…

نیمه دوم مرداد ۹۶

Analyzing and utilizing assessment data for better learning outcomes http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002529/252975e.pdf…