1. صفحه اصلی
  2. اخبار گروه علوم

Category: اسلایدر اصلی گروه علوم طبیعی: کمیته ملی اقیانوس شناسی(ioc)

اقیانوس: زندگی و معیشت

در سال ۲۰۰۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز هشتم…

هشتمین جلسه کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

هشتمین جلسه از هفدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون…

پنجمین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس‌شناسی برگزار شد

پنجمین جلسه از هفدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس‌شناسی، چهارشنبه ۲۴…

چهارمین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

چهارمین جلسه از هفدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی روز…

دومین نشست از دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

دومین جلسه هفدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی روز چهارشنبه…

آغاز به کار پورتال سواد اقیانوسی یونسکو

پورتال سواد اقیانوسی کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی یونسکو (IOC)…

اولین نشست دوره هفدهم کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

اولین جلسه هفدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی، یکشنبه ۶…

هشتمین جلسه از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی برگزار شد

هشتمین جلسه از شانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون…