1. صفحه اصلی
  2. ارشیو مطالب قبلی

دسته: ارشیو مطالب قبلی

۳ اسفند (۲۱ فوریه) روز جهانی زبان مادری

 3  اسفند  (21 فوریه)  روز جهانی زبان مادریتنوع زبانی و…

بورس تحقیقاتی مشترک یونسکو/ اورئال برای زنان

 بورس تحقیقاتی  مشترک یونسکو/ اورئال برای زنان بورس تحقیقاتی  مشترک…

برگزاری مراسم شصتمین سال تأسیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران

وب سایت کمیسیون برگزاری مراسم شصتمین سال تأسیس کمیسیون ملی…

آموزش برای همه

آموزش برای همهتست

اداره آموزش

اداره آموزش   ـ برنامة آموزش براي همه ـ آموزش و پرورش…

اداره علوم

اداره علوم

اداره علوم اجتماعی

اداره علوم اجتماعی

اداره فرهنگ

اداره فرهنگ

مرکز اسناد و کتابخانه

كتابخانهکمیسیون ملی یونسکو در چارچوب اساسنامة مصوب و همگام با…