1. صفحه اصلی
  2. اخبار گروه علوم

Category: اخبار گروه علوم طبیعی: کمیته ملی اب شناسی(ihp)

برپایی کارگاه آشنایی با اکوهیدرولوژی و مدیریت پایدار آب

  کارگاه آموزشی آشنایی با اکوهیدرولوژی و مدیریت پایدار آب…

اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آب‌شناسی یونسکو ایران، برگزار شد

نخستین جلسه دوره جدید کمیته ملی آب‌شناسی یونسکو ایران در…

ششمین جلسه از پانزدهمین دور کمیته ملی آب‌شناسی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد

ششمین جلسه از پانزدهمین دور کمیته ملی آب‌شناسی کمیسون ملی…

گزارش ملی کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو تهیه شد

گزارش ملی فعالیت های کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو (از ژوئن…

سومین نشست از پانزهمین دوره کمیته ملی آب‌شناسی ۷/۲/۹۵ برگزار شد

سومین جلسه از پانزدهمین دوره کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی…

چهارمین جلسه از پانزدهمین دوره کمیته ملی آبشناسی تشکیل شد

چهارمین جلسه از پانزدهمین دوره کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی…