1. صفحه اصلی
  2. اخبار گروه آموزش

Category: اخبار گروه اموزش:کمیته ملی اموزش

اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد

اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو-‌ ایران…

یازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۶ برگزار شد

یازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶…

دهمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۲۸  فروردین ۱۳۹۶ برگزار شد

 دهمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۶…

دوازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۲۶ دی ۱۳۹۵ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

دوازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۲۶…

نهمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۵ برگزار شد

نهمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۲۰ دی  ۱۳۹۵…

هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۵ برگزار شد

هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۳ آبان  ۱۳۹۵…

هفتمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد

هفتمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵…

ششمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۵ برگزارشد

ششمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۵…

چهارمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ برگزارشد

چهارمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۵…

دومین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۴ برگزارشد

دومین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۲۸ دی‌ماه با…