کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نازنین صادقی (مدیر سایت), نویسنده در کمیسیون ملی یونسکو-ایران - صفحه ۳ از ۱۳۷

پروفسور دونالد براون استاد دانشگاه ایالات متحده آمریکا: ترامپ با خروج از معاهده محیط زیستی پاریس، مصلحت جهانی را قربانی منافع خود کرد!

پروفسور دونالد براون: اساسا اداره کشورهای سرمایه داری مانند آمریکا، استرالیا و کانادا بر مبنای منافع کارتل های اقتصادی است

Read more
Web Analytics