کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نازنین صادقی (مدیر سایت), نویسنده در کمیسیون ملی یونسکو-ایران

حمایت از واحدهای فناور دانشگاه‌ها و پارک‌ها در تولید محصول یا خدمت موثر در مقابله با کرونا/ماموریت به پژوهشگاه ژنتیک برای تامین نیازهای مرتبط با همکاری متخصصان سراسر کشور

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها ضمن تأکید بر لزوم حمایت از واحدهای

Read more

هدف از برگزاری جشنواره «سپیدجامگان، تیمارگران عشق» به منظور تجلیل و قدردانی از جامعه پزشکان و پرستاران، مردمان سرزمین خورشید

جشنواره هنری «سپیدجامگان، تیمارگران عشق» با هدف تجلیل و قدردانی از جامعه پزشکان و پرستاران و کادرهای درمانی مقابله با

Read more

فراخوان جشنواره هنری «سپیدجامگان، تیمارگران عشق» تجلیل و قدردانی از جامعه پزشکان و پرستاران و کادرهای درمانی مقاله با ویروس کرونا

کمیسیون ملی یونسکو ایران در راستای جان‌فشانی و ایثار جامعه بزرگپزشکی و پرستاری کشور که در این روزهای سخت جلوه‌های

Read more
Web Analytics