کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اقیانوس‌ها معیاری مهم در ارزیابی سلامت زمین - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اقیانوس‌ها معیاری مهم در ارزیابی سلامت زمین

مدیرکل یونسکو در پیامی به مناسبت روز جهانی اقیانوس ها تاکید کرد: اقیانوس ها معیار اندازه گیری سلامت زمین هستند.

اودری آزوله در پیام خود به مناسبت روز جهانی اقیانوس ها با رویکرد نوآوری برای اقیانوس پایدار عنوان کرد:
هر ساله ، اواخر ماه می و اوایل ژوئن ، یونسکو سه روز بین المللی را جشن می گیرد، این روزها فرصتی مهم برای توجه به سه عامل مهم و موثر در تغیرات آب و هوایی است: تنوع زیستی ، آب و هوا و اقیانوس ها.
روز سوم توجه ما را به یک مسئله مهم جلب می کند: اقیانوس ها. آنها بخش اعظمی از سطح زمین – ۷۰ درصد- را پوشش می دهند به گونه ای که رنگ سیاره ما متاثر از آن هاست. به همین ترتیب، آنها معیار مناسبی برای اندازه گیری وضعیت سلامتی کره زمین هستند. با مشاهده آن ها می توانیم موقعیت خود را درک کنیم.
از نظر آب و هوایی، گرم شدن و اسیدی شدن اقیانوس ها عواقب مضری برای زندگی دریایی و زمین دارد: مطمئناً افزایش سطح آب، زندگی جوامع مستقر در سواحل و کشورهای جزیره ای را تهدید می کند. علاوه بر این خطر نگران کننده تری هم وجود دارد که ممکن است به واقعیت بپیوندند و آن این است که اقیانوس ها قادر به انجام عملکرد تنظیم آب و هوا نباشند، عملکردی که سال ها به آن مشغول بوده اند.
از لحاظ تنوع زیستی، موضوع حتی نگران کننده تر است. جائیکه که زندگی از آنجا ریشه گرفته، تنوع یافته و گسترده شده، و همچنین جایی که تا حد زیادی ناشناخته مانده است، این مکان به شدت مورد تهدید قرار گرفته است.
ما به واسطه کار کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی یونسکو که امسال ۶۰ سالگی خود را جشن می گیرد، به خوبی از این بحران های به هم پیوسته و متقابل آگاه هستیم. ما همچنین می دانیم که در چه جایی باید اقدام کنیم. با این حال، هنوز باید مسائل را بررسی کنیم و به طور گسترده ای بسیج شویم تا بتوانیم اتفاقات اجتناب ناپذیر را مدیریت کنیم و از رویدادهای برگشت ناپذیر جلوگیری کنیم.
COVID-19 این فرصت را برای ما فراهم می آورد تا با همکاری یکدیگر برنامه های عملی بلندپروازانه ای را تدوین کنیم. این امر در مورد آب و هوا، تنوع زیستی و اقیانوس ها صدق می کند، همانطور که پیتر تامسون ، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در زمینه اقیانوس ها، چند روز پیش توضیح داد: “اگر تا به حال مساله ای در امور انسانی وجود داشته که باید مورد توجه قرار می گرفته، این همان مساله است.”
با ورود به دهه علوم اقیانوسی سازمان ملل برای توسعه پایدار، وظیفه ما این است که از این فرصت استفاده کنیم.
ما باید از این فرصت استفاده کنیم تا بیشتر در مورد اقیانوس ها بیاموزیم، زیرا آن ها اغلب برای ما ناشناخته مانده اند و هنوز در برگیرنده اسرار بسیاری هستند که فقط ما می توانیم آنها را کشف کنیم.
ما باید از این فرصت استفاده کنیم، تا بتوانیم آزادانه به تخیل و نوآوری بپردازیم، امری که برای مقابله با این وضعیت نگران کننده به آن نیاز داریم. به همین دلیل است که ما نوآوری را به عنوان موضوع بزرگداشت روز جهانی اقیانوس ها انتخاب کرده ایم.
ما باید از این فرصت استفاده کنیم تا زنگ هشدار را بلندتر از قبل به صدا در آوریم، شاید گسترده تر از آنچه تاکنون انجام داده ایم، زیرا هیچ راه حل فنی نمی تواند جایگزین درک گسترده و شخصی نسبت به تهدیدات اقیانوس ها، رازها و زیبایی آنها شود.
پابلو نرودا، شاعر اهل شیلی، که اقیانوس برایش بسیار عزیز بود، نوشته “من به اقیانوس احتیاج دارم زیرا اقیانوس به من می آموزد.” در روز جهانی اقیانوس ها، از شما دعوت می کنم اقیانوس ها را معلم خود قرار دهید، تا از آن ها بیاموزید و برای آن ها اقدام کنید.

image_printچاپ
Web Analytics