پیام تبریک دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو_ ایران به مناسبت زادروز استاد موحد؛ عرفان‌پژوه، تاریخ‌نگار و مولوی‌پژوه

حجت الله ایوبی در پیامی با اشاره به جایگاه والای استاد محمدعلی موحد، پیر ‌پاینده ادب و عرفان، زادروز ایشان را تبریک گفت. در متن این پیام آمده است:

ما امروز شادیم و به گفته شمس تبریزی از شادی در خود نگنجیم. پیر عارف و تندخوی تبریز امروز به سخن آمد. و پس از ۸۰۰ سال «سخنش رسید به آنکس که (او) خواسته باشد.» او با هر کس سخن نمی گفت به گفته خودش مردی را می خواست از جنس خود که با او سخن بگوید. و محمد علی موحد از جنس اوست. از جنس شمس تبریزی. از جنس نور و روشنایی و خورشید. هر کسی را یارای هم سخنی با شمس نیست. «سخن در اندرون من است. هرکه می خواهد سخن من بشنود در اندرون من درآید. الا دربان نشسته است: ترک بیمناک بی باک». و آن ترک بیمناک در برابر شکوه دردانه روزگار ما زانوی ادب زد و کلاه از سر برداشت. پرده ها انداخت. پیر دیار ما… دردانه روزگارمان…. مردی از جنس آب و آفتاب به آن باغ و بوستان چون بهشت راه یافت. و «چون بلبل مست راه در بستان یافت روی گل و جام باده را خندان یافت». و سوغات این دیدارِ دوباره برای ما، مقالات شمس تبریزی است. و ما این طلوع دوباره شمس تبریز را مرهونِ زاده این روز فرخنده ایم. امروز زاد روز نور است و روشنایی. زادروز دوباره شمس تبریزی. زادروز استاد “محمد علی موحد”؛ این روز فرخنده بر همه اهالی فرهنگ و ادب و بر همه اهل دل مبارک باد.