کمسیون ملی ایران- یوسنکو

محيط زيست، پیام مدیرکل یونسکو به بهانه روز جهانی محيط زيست، مدیرکل یونسکو در پیامی به مناسبت روز جهانی محيط زيست تاکید کرد که باید در روابط خود با جهان زنده تجدید نظر کنیم.

پیام مدیرکل یونسکو به بهانه روز جهانی محیط زیست؛ رفتارمان نسبت به جهان زنده نیازمند تغییر است

مدیرکل یونسکو در پیامی به مناسبت روز جهانی محیط زیست تاکید کرد که باید در روابط خود با جهان زنده تجدید نظر کنیم.
در پیام اودری آزوله مدیر کل یونسکو ، به مناسبت روز جهانی محیط زیست، با موضوع تنوع زیستی آمده است:
هر ساله، اواخر ماه می و اوایل ژوئن، یونسکو سه روز بین المللی را جشن می گیرد، این روزها فرصتی مهم برای توجه به سه عامل مهم و موثر در تغییرات آب و هوایی است: تنوع زیستی ، آب و هوا و اقیانوس ها.
۵ ژوئن فرصتی برای تجلیل از محیط زیست است. این روز فرصتی است تا ما به یاد بیاوریم که محیط زیست یک کل است، یک سیستم پیچیده که در آن آب و هوا، اقیانوس‌ها، تنوع موجودات زنده و محیط آنها گاه به طریقی تعامل دارند که فراتر از توانایی پیش بینی ماست.
امسال چون جهان با یک بیماری همه گیر بی سابقه دست و پنجه نرم می کند، اهمیت این روزها از همیشه بیشتر است. طی یک سال گذشته، بحران محیط زیست به گونه ای نگران کننده بروز پیدا کرده است. آتش‌سوزی، جنگل‌های باران خیز استوایی را به گونه‌ای خشکانده که گویی این جنگل ها، بیابان‌های ساوانا بوده‌اند، این رویداد بیانگر تاثیرات تغییرات آب و هوایی است. COVID-19 نیز بر بحران تنوع زیستی تاثیرگذار بوده است.
این بیماری همه گیر درستی سخن دانشمندان را به اثبات رسانده است، سخنی که سال ها بر آن تاکید می‌شده: وابستگی متقابل بین بشریت و تنوع زیستی آن چنان عمیق است که آسیب پذیری تنوع زیستی در واقع آسیب به خود ماست.
این بحران بهداشتی هشداری است که باید به صورت جمعی به آن توجه کنیم: باید اساساً در روابطمان با جهان زنده، اکوسیستم های طبیعی و تنوع زیستی تجدید نظر کنیم.

ما باید با همکاری یکدیگر با جهان زنده پیمان جدیدی ببندیم. این پیمان کار بسیار بزرگی است که در حال انجام است. این امر نیازمند یک موافقت گسترده، در دو سطح فنی و اخلاقی است. یونسکو از سازمان‌هایی است که امکان ایجاد چنین اجماعی را فراهم می کند. یونسکو وظیفه تقویت روابط و تعامل را بر عهده دارد. این امر از ماموریت های مهم سازمان یونسکو از زمان تاسیس آن بوده است. برقراری مجدد پیمان با دنیای زنده فقط به صورت جمعی و از طریق گفتگو و تبادل امکان پذیر است.
به گفته لئون بلوم، یکی از بنیانگذاران برجسته یونسکو، این سازمان با آن دستور العمل استاندارد و عقلانی، در واقع “ضمیر سازمان ملل” است. بنابراین یونسکو باید از جمله مکان‌هایی باشد که امکان این گفت و گوی جهانی را فراهم می کند.
یونسکو همچنین می تواند تجربه خود را ارائه دهد، برای مثال از طریق برنامه انسان و کره مسکون، یونسکو می تواند از مکان ها و شبکه هایی بهره بگیرد که بیانگر امکان زندگی هماهنگ انسان با طبیعت هستند و در واقع اکوسیستم های بازسازی شده ای هستند که برای نسل های آینده حفظ می شوند.
در نهایت، یونسکو می تواند بر تخصص خاص خود تاکید کند، خصوصاً در زمینه آموزش، زیرا که آموزش محیط زیست بسیار مهم است: توجه بیشتر و حساسیت به دنیای زنده با غنای فوق العاده آن و پذیرش این دنیا، توانایی تحسین و احساس تواضع در برابر آن، درک مسئولیت ما و شناسایی اقدامات ممکن، همه اینها نیاز به آموزش دارد.
در روز جهانی محیط زیست، با گرامیداشت موضوع تنوع زیستی، سخنان دیوید آتنبورو را به یاد می آوریم، مجری که بخشی از زندگی خود را به صحبت از جانب دنیای زیبا و متنوع ما اختصاص داده است، او گفته: ” نه تنها آینده خودمان بلکه آینده تمام موجودات زنده دیگری که با ما روی زمین زندگی می کنند، متاثر از اقدامات ماست”.

image_printچاپ
Web Analytics