کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نت گپ یونسکویی، اولویت اجتماعی، دنیای پس از کرونا

اولویت اجتماعی مهمترین نیاز دنیای پس از کروناست

کارشناسان و جامعه شناسان در نت گپ یونسکویی بر اهمیت اولویت اجتماعی در دنیای پس از کرونا در جوامع مختلف تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو-ایران دوازدهمین شب از نت گپ های یونسکویی، شب گذشته با حضور تعدادی از فعالان حوزه اجتماعی با محوریت کرونا و تاثیرات اجتماعی آن در صفحه اینستاگرام این کمیسیون در ایران برگزار شد.
محمدرضا سعید آبادی استاد دانشگاه وعضور شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو-ایران، میزبان این نشست در ابتدای گفت وگو با اشاره به بین المللی بودن بحران کرونا گفت : پیش ازاین ما با بحران هایی روبه رو بودیم که منطقه ای و اثرات آن کوتاه مدت بود، مانند سیل، زلزله و… اما در ماجرای کرونا با پدیده ای رو بروهستیم که جهان را درگیر خود کرده و برنامه های بسیاری از مردم دنیا را به تعلیق درآورده است.
سعید آبادی با اشاره به سه سناریو محتمل برای دوران پساکرونا عنوان کرد: در سناریو اول اگر فرض را بر این بگیریم که با بحران کوتاه مدتی روبه رو هستیم، اثرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملموسی را در دروان پس از کرونا شاهد نخواهیم بود . سناریو دوم صاحبنظران حد وسط بحران را بررسی کرده اند که مهم ترین نتیجه آن سنجش تاب آوری جوامع در مقابله با پدیده ناشناخته ای با بحران کرونا خواهد بود و اینکه جوامع بین المللی تا چه حد در بحران هایی از این دست منسجم و پایدار است. و سناریو آخر اینکه کرونا در دنیا تغییرات بنیادی ایجاد و نظم جدید به وجود خواهد آورد.
میهمان اول این نشست دکتر حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بود.
وی با اشاره به میزان تاب آوری جامعه ایرانی دربحران کرونا گفت: برای بررسی این موضوع باید رفتارهای پیش از بحران را تحلیل کرد؛ جامعه ما مهارت لازم را برای مقابله با چنین بحرانی نداشت، با اینهمه با ادامه روند بحران، جامعه ما تاب آورتر نشان داد؛ ضمن اینکه نباید فراموش کرد که بحث مقابله با کرونا در ایران تنها مختص به خود بیماری نبود. فشار اقتصادی و تحریم ها در این بحران مزید بر علت شده بود.
موسوی چلک در ادامه یادآور شد: دربسیاری از تحلیل های کارشناسان اینطور بیان شده که کرونا زمینه افزایش آسیب های اجتماعی را افزایش داده است که من با این دیدگاه مخالفم؛ قرنطینه خانگی درواقع نقاط ضعف ما برای داشتن خانواده ای بانشاط که مهارت گفتگو دارند بیشتر از قبل به ما یادآوری کرد. اینکه بعضا گفته می شود در بحران کرونا تماس با شماره های فوریت های اجتماعی بیش از دوران قبل از آن بوده یک دلیل مشخص می تواند داشته باشد، اینکه در این دوران مردم بیشتر با چنین مراجعی آشنا شدند، باتوجه به اینکه جامعه آماری بالایی در ایران دسترسی به تلفن همراه دارند ارسال پیامک های اجتماعی در زمینه شناخت آن ها نسبت به این مراجع کمک بسیاری کرد.
این جامعه شناس با اشاره به تجربه برخی از مشاوران اجتماعی که در زمینه کاهش طلاق فعالیت دارند تصریح کرد: در این دوران بعضا زوج هایی درگیر مسئله ی جدایی بودند اما نکته جالب توجه، از خودگدشتگی آن ها برای مراقب ازیکدیگر دربرابر این بیماری بود.
چلک افزود: در جهان پس از کرونا حوزه اجتماعی الویت بیشتری پیدا خواهد کرد و یونسکو و کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی (MOST) به سبب وظایف و مسئولیتی که دارد می تواند با استفاده از تحلیل ها و پژوهش های خود، بسته های سیاستی در اختیار سیاستگذاران قرار دهد.
میهمان بعدی این نشست شهیندخت مولاوردی، رئیس کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی بود.
وی با اشاره به اینکه ویروس کرونا باعث غافلگیری جهان و استیصال برخی دولت ها شده گفت: این بیماری باعث افزایش فقر و بیکاری شده و البته بحث های ناسیونالیستی را نیز تقویت خواهد کرد ویک رکود بی سابقه اقتصادی را دست کم تا پایان سال ۲۰۲۰ شاهد خواهیم بود .
رئیس کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی عنوان کرد: طبق برخی آمارها حدود یک میلیارد و۶۰۰ میلیون کارگر در دنیا شغل خود را از دست داده اند و همینطور نزدیک به ۳۰۵ میلیون نفر نیز شغل دایم خود را از دست داده اند .
در بحث آموزشی نیز بنابر آمارهای یونسکو یک و نیم میلیارد نفر محروم از تحصیل هستند اگرچه این موضوع مقطعی است.
ملاوردی توضیح داد: درخصوص آمار بیکاران نکته حائز اهمیت حضور تعداد بالای زنان در این بین است.
وی با اشاره به تاثیر کرونا بر زندگی جامعه زنان گفت سازمان ملل معتقد است که بعد از این بحران ما شاهد عمیق تر شدن نابرابری های موجود درخصوص زنان خواهیم بود. درواقع اثربخشی کرونا بر زندگی زنان در دنیا بسیار متفاوت تر ازجامعه مردان خواهد بود. چراکه زنان آسیب پذیری بالاتری نسبت به مردان دارند؛ خصوصا در جامعه ما که بازارکار ساختار مردانه تری دارد.
مولاوردی درخصوص نقش و جایگاه کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی تصریح کرد: در گام نخست باید فهم درستی از دگرگونی های اجتماعی، ریشه ها و پیامدهای آن داشته باشیم تا بتوانیم با آینده نگری مناسب شرایط را تحت کنترل خود قرار دهیم. در گام دوم باید ارتباط وسیعی بین پژوهشگران و سیاستگذاران برقرار کنیم تا با ترویج موضوعات علمی بررسی دقیق تری نسبت به یک بحران اجتماعی داشته باشیم و در گام سوم مشارکت زنان و مردان به عنوان کنشگران کلیدی نیل به دگرگونی های پایدار و مطلوب را مدنظر قرار دهیم و از این قشر در اتاق فکرهای سیاستگذاری استفاده شود تا به سمت جریان سازی اجتماعی اثرگذار حرکت کنیم.
در پایان این گفت وگو سعیدآبادی، استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به این نکته اشاره کرده که یکی از موضوعات اساسی این است که با افزایش اعتماد به راه حل ها و تحقیقات اجتماعی و به اشتراک گذاشتن یافته های اجتماعی می توان روبه شبکه سازی آورد و به اطلاعات بین المللی دست یافت.

image_printچاپ
Web Analytics