کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فراخوان نمایشگاههای گروهی هنر برای انسانیت تا ۱۵ فروردین تمدید شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فراخوان نمایشگاههای گروهی هنر برای انسانیت تا ۱۵ فروردین تمدید شد

نظر به بروز نگرانی های ناشی از انتشار عارضه ” کرونا ” و با هدف صیانت و حفاظت از سلامتی هنرمندان عزیز و اساتید بزرگوارفراخوان  نمایشگاه هنر برای انسانیت تا زمان عادی شدن شرایط و رفع نگرانی های بهداشتی به تعویق افتاد.
مهلت ارسال اثار تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ تمدید شد.

image_printچاپ
Web Analytics