کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فراخوان بورس تحقیقاتی UNESCO/PhoseAgro/IUPAC - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فراخوان بورس تحقیقاتی UNESCO/PhoseAgro/IUPAC

یونسکو طی ارسال نامه‌ای به کشورهای عضو یونسکو بورس تحقیقاتی UNESCO/PhoseAgro/IUPAC را اعلام کرده است. بورس تحقیقاتی UNESCO/PhoseAgro/IUPAC در زمینه شیمی سبز حداکثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰دلار به پژوهشگران جوان زیر ۳۹ سال و دارای مدرک دکترا در رشته شیمی تعلق می گیرد که دارای حداقل سه مقاله چاپ شده در انتشارات معتبر بوده و پروژه های نوآورانه را پیشنهاد دهند که نتایج آن پاسخی به یک یا تعدادی از اصول دوازده گانه شیمی سبز باشد و آن را در طول یکسال اجرا کنند.

شیمی سبز یک علم فرابخشی است که محدوده وسیعی از بیوشیمی، ژئوشیمی و شیمی فیزیک تا بیوتکنولوژی را در برمی گیرد و به محیط زیست پاک تر و سلامت بیشتر و همچنین صرفه جویی انرژی منجر می شود.

 متقاضیان باید پس از مطالعه راهنمای نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام کرده و مدارک لازم را حداکثر تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹به رئیس کمیته علمی داوران بورس مربوطه ارسال کنند.

 برای دریافت راهنما و فرم های مربوطه به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply/

image_printچاپ
Web Analytics