کمسیون ملی ایران- یوسنکو

موسسات جهانی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

موسسات جهانی

این موسسات و مراکز به‌عنوان بخشی از برنامه آموزش یونسکو به کشورها برای مقابله با چالش‌های آموزشی کمک می‌کنند.

Global موسسات جهانی

International Bureau of Education (IBE), Geneva, Switzerland.

دفتر بین‌المللی آموزش: ارتقای توسعه برنامه درسی و مواد آموزشی، سوئیس

International Institute for Educational Planning (IIEP), Paris, France and Buenos Aires, Argentina.

موسسسه بین‌المللی برنامه‌ریزی آموزشی: کمک به کشورها در طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت نظام‌های آموزشی آن‌‌ها/ فرانسه و آرژانتین

UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL), (former UNESCO Institute for Education), Hamburg

, Germany.

موسسسه یادگیری مادام‌العمر یونسکو: ارتقای سوادآموزی، آموزش غیر رسمی و یادگیری بزرگسالان و یادگیری مادام‌العمر/ آلمان

دفتر بین‌المللی آموزش (ژنو)

Institute for Information Technologies in Education (IITE), Moscow, Russian Federation.

موسسه فناوری‌های اطلاعات در آموزش: کمک به کشورها در استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در آموزش / مسکو، روسیه

International Centre for Technical and Vocational Education and Training (UNEVOC),Bonn, Germany.

مرکز بین المللی آموزش فنی و حرفه‌ای: اصلاح آموزش برای جهان کار، آلمان

image_printچاپ

Web Analytics