کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فروردین ۲۰۲۰ - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

با حضور دکتر ظریف، سفیران و مسؤولان فرهنگی؛ نشست هم‌اندیشی پاسداری از سرمایه‌های فرهنگی ملت‌ها؛ میراث مشترک جهانی برگزار می‌شود

دبیر کمیسیون ملی یونسکو- ایران از برگزاری همایش پاسداری از سرمایه‌های فرهنگی ملت‌ها؛ میراث مشترک جهانی با همکاری سازمان اسناد

Read more
Web Analytics