کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سومین نشست از چهاردهمین دوره کمیته ملی انسان و کره مسکون برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین نشست از چهاردهمین دوره کمیته ملی انسان و کره مسکون برگزار شد

سومین جلسه از چهاردهمین دوره کمیته ملی انسان و کره مسکون، سه شنبه ۱۵ مرداد ماه با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.

به گزارش گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو- ایران، مهندس حمید ظهرابی (معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس کمیته) و دکتر سید علی چاوشیان (مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو- ایران)، دکتر حسین بدری پور (مدیر اجرایی پروژه بین المللی زاگرس)، دکتر مجتبی پالوج (معاون موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی)، مهندس مهدی میرصالحی (مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی)، مهندس حمید خلیلی (مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی)، مهندس فراز سجده ای (کارشناس مدیریت انرژی و کربت وزارت نفت)، مهندس اکرم میرزاخانی (کارشناس اداره امور بین المللی وزارت امور خارجه)،دکتر آیدا احمدی(کرسی انرژی های پاک و تجدید پذیر)، دکتر سید محمد شبیری (رییس کرسی آموزش محیط زیست)، دکتر اصغر محمدی فاضل (متخصص محیط زیست)، دکتر علی مریدی (مدیر دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست)، دکترفاطمه صدیقیان (کمیسیون انجمن های علمی ایران) و دکتر علی بالی (سازمان محیط زیست)، در این جلسه که در سالن جلسات کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد، حضور داشتند.
در ابتدای جلسه چاوشیان گزارشی در خصوص جایگاه برنامه انسان و کره مسکون (MAB) در فعالیت های یونسکو ارائه کرد. سپس ظهرابی به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت های صورت گرفته توسط سازمان حفاظت محیط زیست در راستای فعالیت های MAB پرداخت.
در ادامه پیشنویس برنامه دوسالانه کمیته ملی انسان و کره مسکون (١٣٩٨-١٣٩٩) تهیه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای دریافت نقطه نظرات اعضا به بحث و بررسی گذاشته شد.
در انتها مقرر شد به منظور نهایی سازی برنامه دوسالانه کمیته ملی انسان و کره مسکون (١٣٩٨-١٣٩٩)، یک گروه کاری متشکل از اعضای علاقمند کمیته MAB تشکیل شود و پیش از جلسه آتی بازخورد نظرات اعضای کمیته دریافت شده و بررسی شود.

image_printچاپ
Web Analytics