برپایی کارگاه آشنایی با اکوهیدرولوژی و مدیریت پایدار آب

 

کارگاه آموزشی آشنایی با اکوهیدرولوژی و مدیریت پایدار آب در ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا دهم و یازدهم شهریور سال جاری برگزار می‌شود.

این کارگاه به همت شهرداری شهر تالابی بندر خمیر و با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، سازمان حفاظت محیط. زیست و مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز در مناطق خشک و نیمه‌خشک برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این کارگاه دو روزه، تببین چالش‌ها و تنش‌های نوظهور آبی ناشی از توسعه و تغییرات اقلیم بر ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا، آموزش و آگاهی‌افزایی پیرامون اکوهیدرولوژی و مدیریت پایدار آب، بررسی فــرصت‌های بهبود، ســـازگاری و استقرار نظام اکوهیدرولوژی در محدوده ذخــیره‌گاه حــرا و همچنین ارتباط، هم‌افزایی و جلب مشارکت دست اندرکاران محلی، بهره‌برداران و سیاست‌گذاران برای بهبود مدیریت پایدار آب و پایداری ذخیره‌گاه است.

روز اول کارگاه که به سخنرانی‌ها اختصاص دارد، به‌شکل مجازی برگزار می‌شود و شرکت عموم در آن آزاد است. در روز دوم کارگاه تسهیل‌گری اکوهیدرولوژی و تاثیر آن بر معیشت بلندمدت جوامع محلی در محدوده ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا به‌شکل حضوری در بندر خمیر برگزار می‌شود.

شرکت در کارگاه برای علاقه‌مندان از طریق لینک زیر امکان‌پذیر است.

https://www.skyroom.online/ch/iranengos/ecohydrology

مطلب قبلی

روز کارمند گرامی

مطلب بعدی

فراخوان عضویت در شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو در سال ۱۴۰۰