پاسخ کمیسیون ملی یونسکو- ایران به یک ابهام رسانه‌ای

این روزها گویی شبکه‌های اجتماعی به مثابه شمشیری دو لبه وارد کارزار رسانه‌ای شده اند؛ یعنی هم فرصتند و هم تهدید.. هم سازنده و هم تخریب‌کننده.. و در این میان بیش از گذشته جای خالی سواد رسانه ای در جامعه ای که با شتاب فزاینده ای به سمت تغییر سبک زنگی می‌رود، احساس می‌شود.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، در پی تلاش برخی کانال‌های مجازی برای ایجاد ابهام درباره برخی از مستندات این کمیسیون و در راستای شفاف‌سازی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران توضیحاتی ارائه داد.
حجت‌الله ایوبی در مورد ابهامات مطرح‌شده درباره دریافت مبلع توسط وی از شهرداری تهران اظهار کرد: هیچ قراردادی با هیچ دستگاهی نداشته و ندارم و در این‌باره اشتباه کرده‌اند.
وی افزود: شهرداری تهران بابت کمک‌های کمیسیون ملی یونسکو- ایران کمک هزینه‌ای به مبلغ ۳۳۸میلیون تومان به این کمیسیون پرداخت کرده است که این رقم و نحوه پرداخت آن کاملا شفاف است.
ایوبی تاکید کرد: شهرداری تهران این هزینه‌ها را به کمیسیون ملی یونسکو- ایران به‌عنوان یک نهاد حقوقی پرداخت کرده است و و نه به شخص و به یک فرد حقیقی.
وی عنوان کرد: در سامانه مذکور اشتباهاتی رخ داده است و همه اسناد دال بر شفافیت این موضوع موجود است.
وی تاکید کرد: شهرداری تهران با کمیسیون ملی یونسکو- ایران طرف قرار داد است و این دو بخش با یکدیگر همکاری دارند.

مطلب قبلی

بندرخمیر به‌عنوان شهر نمونه یونسکو در انجام خدمات اجتماعی شناخته شد

مطلب بعدی

حجت‌الله ایوبی مطرح کرد؛ هنر شغل پایدار ایجاد می‌کند/ ارسال پرونده‌های تبریز و کرمانشاه به‌‌عنوان شهر خلاق ادبیات و خوراک به یونسکو