کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

برنده چهارمین دوره جایزه جهانی اخلاق ابن سینا: فرهنگ شرقی الگوی رعایت موازین اخلاقی در جهان است

چهاردهمین شب از نت‌گپ‌های یونسکویی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۱٫۳۰ باحضور پرفسور زبتاخان شینواری برنده چهارمین دوره از جایزه اخلاق

Read more
Web Analytics