کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

وزیر علوم در یادداشت صفحه اول روزنامه ایران تاکید کرد: ضرورت فعال نگاه داشتن، تشدید و توسعه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها/ تمرکز بر سازماندهی پژوهش‌های علمی و کاربردی در حوزه‌های مرتبط با کرونا

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در یادداشت صفحه اول امروز (شنبه) روزنامه ایران باعنوان «آموزش عالی و

Read more
Web Analytics