۱۲ دی روز رشت؛ گرامی…

دوازدهم دیماه سال ۹۳۶ هجری شمسی رویدادی تاریخی در گیلانزمین به وقوع پیوست و شهر رشت در این روز با ورود سلطان محمد به عنوان نماینده شاه طهماسب صفوی به گیلان بهعنوان مرکز سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انتخاب شد. شهرداری رشت پس از هماندیشی با صاحبنظران و متخصصان و همچنین تهیه تقویم مشخص، این روز را بهعنوان روز رشت برگزید و هفته منتهی به دوازدهم دی ماه نیز هفته رشت نام گرفت.

On January 2, 1558, a historical event took place in Gilan. On this day, with the arrival of Sultan Mohammad as the representative of Shah Tahmasb Safavid in Gilan; The city of Rasht was selected as a political, cultural, social and economic center. In 2015, the Municipality of Rasht, after consulting with experts and specialists and also writing a specific calendar, chose this day as Rasht Day and the week leading up to it was named Rasht WeeK.

شهر رشت در سال ۹۴ از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO) بهعنوان شهر خلاق خوراکشناسی انتخاب و در فهرست شبکه شهر‌های خلاق یونسکو، ثبت شد.

علت معرفی شهر رشت به‌عنوان شهر خلاق خوراک‌شناسی، وجود ۲۲۰ خوراکی محلی، تنوع خوراک و فرآورده‌های غذایی محلی و فرآیند سلامت محور تولید غذای محلی از مزرعه تا سفره است. از برنامه‌ها و راهبردهای مهم شهر رشت با پیوستن به این شبکه، افزایش آگاهی عمومی درباره تغذیه و خوراک، برندسازی خوراک محلی برای معرفی به دنیا، توسعه توریسم غذایی و به اشتراک‌گذاری دانش و تحقیقات علمی مرتبط با خوراک و تغذیه به دنیا بوده است.

(شبکه شهرهای خلاق یونسکو در سال ۲۰۰۴ و برای ترویج همکاری میان شهرهایی به‌راه افتاد که از خلاقیت به‌عنوان عاملی راهبردی برای پیشرفت پایدار شهری استفاده کرده بودند. این شهرها برای رسیدن به اهداف مشترکی با هم کار می‌کنند: قرار دادن خلاقیت و صنایع فرهنگی در قلب برنامه‌های توسعه‌شان در سطح محلی و همکاری فعال در سطح بین‌المللی.

با پیوستن به این شبکه، شهرها متعهد می‌شوند که فعالیت‌های مثبت‌شان را با هم به اشتراک بگذارند و میان بخش‌های خصوصی و عمومی و جامعه مدنی ایجاد همکاری کنند. پیوستن به شبکه شهرهای خلاق جهان باعث دستیابی به تجارب تمام شهرهای عضو این شبکه می‌شود و پیوستن به این شبکه صرفا برای پیشرفت اقتصادی نیست بلکه باعث می‌شود که شهرهای مختلف با یکدیگر و مفهوم صلح بیشتر آشنا شوند و این تعامل موجب می‌شود که درک و زندگی آنها از یکدیگر تحت تأثیر قرار بگیرد که این هدف نهایی یونسکو است.

شبکه شهرهای خلاق یونسکو، هفت حوزه خلاق را پوشش می‌دهند: صنایع دستی، هنرهای بومی، هنرهای رسانه‌ای، فیلم، طراحی، خوراک شناسی، ادبیات و موسیقی.

شبکه شهرهای خلاق، همکار ممتاز یونسکو است و نه تنها سکویی برای تأمل بر نقش خلاقیت به‌عنوان اهرمی برای پیشرفت پایدار است بلکه محل پرورش فعالیت و نوآوری است.)

 

 

مطلب قبلی

کنفرانس جهانی خوشنویسی کشورهای جاده ابریشم در مشهد برپا می‌شود

مطلب بعدی

کمیسیون ملی یونسکو-ایران، آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی را تبریک می‌گوید