۱۱ قنات ایرانی(۲۰۱۶)

قنات ایرانی عبارت است از مجموعه قنات­های ایران که در فهرست میراث جهانی یونسکو در سال ۲۰۱۶ به ثبت رسیده است. بی­بدیل بودن این قنات‌ها شامل فناوری‌های مرتبط با احداث آن‌ها با در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصر به فردشان، مانند عمیق‌ترین، طولانی‌ترین یا قدیمی‌ترین قنات ایران بوده ‌است. این ۱۱ قنات شامل: قنات قصبه گناباد، قنات بلده فردوس، قنات حسن‌آباد مشیر و قنات باغ زارچ، قنات ابراهیم‌آباد اراک، قنات مزدآباد و قنات عمومی وزوان، قنات مون، قنات گوهرریز جوپار، قنات اکبرآباد بم و قنات قاسم‌آباد بم است. لازم به ذکر است این مجموعه بی­نظیر به استناد معیارهای ۳ و ۶ میراث جهانی (به ترتیب: گواهی بی‌همتا یا دست‌کم استثنایی بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده یا از میان رفته؛ به ‌طور مستقیم یا ملموس مرتبط با رویدادها یا سنت‌های زندگی، افکار و عقاید یا آثار هنری یا ادبی دارای اهمیت عالی جهانی باشد) به ثبت رسید.

مطلب قبلی

پیام خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر- ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

مطلب بعدی

۱۱ قنات ایرانی(۲۰۱۶)