کمسیون ملی ایران- یوسنکو

گواهی نامه فیزیکی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گواهی نامه فیزیکی

این گواهینامه شامل یک لوح گواهی ثبت قدمت خواهد بود که در آن لوگو، نام تجاری و مشخصات واحد درخواست کننده در آن ذکر می‏‌شود که دارای شماره ثبت بوده و به لحاظ اهمیت حسن شهرت برند هر ۲ سال می‏‌بایست تمدید گردد.

به‌منظور دسترسی همگانی به اطلاعات ، ایجاد شفافیت، در دسترس بودن و مستندات ثبت قدمت ، که منتج به صدور گواهی قدمت و ثبت در خاطرات جمعی شده است در این گواهی نامه کد هوشمندی(QR Code) طراحی شده است که مخاطبان  و علاقمندان می توانند با اسکن کد مذکور صفحه اختصاصی دریافت کننده گواهی قدمت ورود کرده و مستندات ثبت را مشاهده نمایند.

image_printچاپ
Web Analytics