گنبد قابوس، استان گلستان (۲۰۱۲)

مطلب قبلی

تور بافت گردی و تهیه فیلم ۱۵ ثانیه ای اینستاگرام در شیراز برگزار شد

مطلب بعدی

متن سخنرانی سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در کارگاه آموزشی زیرمنطقه‌ای «نجات زندگی انسان‌ها؛ آمادگی برای مقابله با بلایا، نقش رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی در قبال تغییرات اقلیم و کاهش خطرات بلایای طبیعی