گسترش و توسعه محتوای متنوع فرهنگی در فضای رایانه‌ای

فضای رایانه‌ای برای تولید، تبادل و بیان ارزش‌ها و هویت‌های متنوع فرهنگی فضایی مناسب است. یونسکو تولید و انتشار مطالب و محتواهای دیجیتالی متنوع فرهنگی و چندزبانی را در شبکه‌های مجازی جهانی تشویق می‌کند. کمیسیون ملی یونسکو نیز در این مورد فعالیت‌هایی داشته است از جمله: برگزاری اولین گردهمایی ‌توسعه راهبرد ملی در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی با تأکید بر توسعه محتوای بومی با همکاری مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (تهران،۱۳۸۳)، برگزاری کارگاه آموزشی زیرمنطقه‌ای پورتال حفاظت میراث در سه بخش میراث مستند، میراث طبیعی و میراث فرهنگی با شرکت متخصصان ایرانی و خارجی (تهران، ۱۳۸۳).

مطلب قبلی

گزارش علم یونسکو رونمایی شد

مطلب بعدی

کمیسیون علوم سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو به کار خود پایان داد/ پیشنهاد ایران برای حمایت از توسعه انرژی های تجدیدپذیر در مناطق روستایی